Majcichov

Majcichov leží na sútoku Dudváhu a Trnávky, na úrodnej Podunajskej nížine na rozhraní jej dvoch geomorfologických celkov: Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Väčšia časť katastrálneho územia obce sa nachádza na Trnavskej tabuli, ktorá je z geomorfologického hľadiska súčasťou Trnavskej pahorkatiny patriacej do Podunajskej pahorkatiny.

Majcichov

Pohľad na Majcichov
Pohľad na Majcichov
Sútok Trnavky a Dudváhu
Sútok Trnavky a Dudváhu
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Pohľad na Majcichov
Pohľad na Majcichov
Polia
Polia
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Majcichov
Majcichov
Majcichovský kostol
Majcichovský kostol
Majcichov
Majcichov
Rieka Trnavka
Rieka Trnavka
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Pole
Pole
Majcichovský kostol
Majcichovský kostol
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Cintorín Majcichov
Cintorín Majcichov
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj

 

Mapa Majcichov:

Stránka vznikla v spolupráci s firmou https://www.chemontba.sk/

Administratívne obec Majcichov v súčasnosti patrí do okresu Trnava. Južná hranica jej katastrálneho územia je zároveň administratívnou hranicou medzi okresmi Trnava a Galanta. Chotár obce na juhu hraničí s katastrálnymi územiami obcí Hoste a Abrahám, na západe s Pavlicami a Voderadmi, na severe so Zelenčom, Opojom, Vlčkovcami a na východe so Sereďou. (Zdroj: http://sk.wikipedia.org
Erb Majcichov
V roku 2006 si obec Majcichov pripomenula 740. výročie ( 1266 ) svojej prvej písomnej zmienky, hoci jej existencia siaha až do obdobia 35 000 rokov p. n. l.. K tomuto jubileu obec vydala knihu Adriany Račkovej – Tradície a piesne z Majcichova a na miestnom obchode Potraviny COOP Jednota bola odhalená pamätná tabuľa miestnemu dekanovi a farárovi Konštantínovi Hurbanovi. Archeologické náleziská naznačujú, že na území dnešného Majcichova žil praveký človek už v staršej dobe kamennej ( 35 000 – 8 000 rokov p. n. l. ). V literatúre sa častejšie uvádza osídlenie Majcichova z mladšej doby kamennej ( od r. 5 000 – do r. 3 000 p. n. l. ). V tejto súvislosti sa spomína sídlisko ľudu s kultúrou volútovej keramiky. Najčastejšie stopy po predkoch Majcichovčania nachádzajú v dobe bronzovej (od r. 1900 – 700 p. n. l. ), ide o lužickú a velatickú kultúru. V staršej dobe železnej (od r. 700 – 300 p. n. l. ). je známe sídlisko južne od Majcichova, už v katastri obce Hoste, v lokalite Malý háj. Na prelome 5. a 6. storočia nášho letopočtu sa tu usadili Slovania. K zachovaným stopám patrí sídlisko s keramikou pražského typu. (zdroj: http://www.majcichov.sk)


Mediálni partneri našej stránky
Tu je niekoľko rád načo nezabudnúť pri cestovaní na dovolenku alebo na výlet
Plánujete cestu do Chorvátska? Pozrite sa na slnečný Šibenik, dlhé pláže a krásne počasie.
Predaj domov na reality.sk
– Nájdite si svoj dom na reality.sk na celom Slovensku za skvele ceny.
Profesionálne vypracovanie diplomovej a bakalárkej práce podklady.sk