Majcichov

Majcichov leží na sútoku Dudváhu a Trnávky, na úrodnej Podunajskej nížine na rozhraní jej dvoch geomorfologických celkov: Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Väčšia časť katastrálneho územia obce sa nachádza na Trnavskej tabuli, ktorá je z geomorfologického hľadiska súčasťou Trnavskej pahorkatiny patriacej do Podunajskej pahorkatiny.

Majcichov

Mapa Majcichov:

Stránka vznikla v spolupráci s firmou https://www.chemontba.sk/

Administratívne obec Majcichov v súčasnosti patrí do okresu Trnava. Južná hranica jej katastrálneho územia je zároveň administratívnou hranicou medzi okresmi Trnava a Galanta. Chotár obce na juhu hraničí s katastrálnymi územiami obcí Hoste a Abrahám, na západe s Pavlicami a Voderadmi, na severe so Zelenčom, Opojom, Vlčkovcami a na východe so Sereďou. (Zdroj: http://sk.wikipedia.org
Erb Majcichov
V roku 2006 si obec Majcichov pripomenula 740. výročie ( 1266 ) svojej prvej písomnej zmienky, hoci jej existencia siaha až do obdobia 35 000 rokov p. n. l.. K tomuto jubileu obec vydala knihu Adriany Račkovej – Tradície a piesne z Majcichova a na miestnom obchode Potraviny COOP Jednota bola odhalená pamätná tabuľa miestnemu dekanovi a farárovi Konštantínovi Hurbanovi. Archeologické náleziská naznačujú, že na území dnešného Majcichova žil praveký človek už v staršej dobe kamennej ( 35 000 – 8 000 rokov p. n. l. ). V literatúre sa častejšie uvádza osídlenie Majcichova z mladšej doby kamennej ( od r. 5 000 – do r. 3 000 p. n. l. ). V tejto súvislosti sa spomína sídlisko ľudu s kultúrou volútovej keramiky. Najčastejšie stopy po predkoch Majcichovčania nachádzajú v dobe bronzovej (od r. 1900 – 700 p. n. l. ), ide o lužickú a velatickú kultúru. V staršej dobe železnej (od r. 700 – 300 p. n. l. ). je známe sídlisko južne od Majcichova, už v katastri obce Hoste, v lokalite Malý háj. Na prelome 5. a 6. storočia nášho letopočtu sa tu usadili Slovania. K zachovaným stopám patrí sídlisko s keramikou pražského typu. (zdroj: http://www.majcichov.sk)


Mediálni partneri našej stránky
Tu je niekoľko rád načo nezabudnúť pri cestovaní na dovolenku alebo na výlet
Plánujete cestu do Chorvátska? Pozrite sa na slnečný Šibenik, dlhé pláže a krásne počasie.
Predaj domov na reality.sk
– Nájdite si svoj dom na reality.sk na celom Slovensku za skvele ceny.
Profesionálne vypracovanie diplomovej a bakalárkej práce podklady.sk.
Odborné preklady na www.i-translators.eu.