Majcichov – Trnávka

Trnávka je rieka na západnom Slovensku, pravostranný prítok Dolného Dudváhu s dĺžkou 42 km. Pramení v Malých Karpatoch, v podcelku Brezovské Karpaty, pod Vápenkovou skalou (469,4 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 430 m n. m.

Majcichov Galeria

Majcichov a potok Dudváh, Jeseň 2013

Tok Trnávka
Tok Trnávka
Tok Trnávka
Tok Trnávka
Lesík Opoj
Lesík Opoj
Flóra Trnávka Majcichov
Flóra Trnávka Majcichov
Tok Trnávka
Tok Trnávka
Tok Trnávka
Tok Trnávka
Jeseň na Dudváhu
Jeseň na Dudváhu
Sútok Dudváhu a Trnávky
Sútok Dudváhu a Trnávky
Sútok Dudváhu a Trnávky
Sútok Dudváhu a Trnávky

Najprv tečie východným smerom v priestore južne od obce Rozbehy, následne sa stáča na juh a preteká chatovou osadou Sokolské chaty. Pri osade Nespalovci priberá pravostranný prítok a ďalej pokračuje juhovýchodným smerom. Opúšťa Malé Karpaty a vteká do Podunajskej pahorkatiny, podcelku Trnavská pahorkatina. Z ľavej strany priberá Rakovú, tečie okolo obcí Trstín a Bíňovce a vteká do vodnej nádrže Boleráz. Do priehrady ústia sprava Luhový potok (187,5 m n. m.) a Smolenický potok.

Pod hrádzou pokračuje cez obec Boleráz, sprava priberá Rakytu, pokračuje okrajom Klčovian a výraznejšie rozširuje svoje koryto. Tok sa ďalej horizontálne vlní, tečie pomedzi obce Bohdanovce nad Trnavou (ľavý breh) a Šelpice (pravý breh) a vstupuje na územie mesta Trnava. Mesto preteká viac-menej severojužným smerom, len na juhozápadnom okraji Starého Mesta vytvára ostrú dvojitú zákrutu. Okrajom mestskej časti Modranka preteká juhovýchodným smerom, avšak za ňou sa opäť stáča viac na juh (134,7 m n. m.). Priberá svoj najvýznamnejší prítok, pravostrannú Parnú (134,8 m n. m.) a ďalej opätovne tečie na krátkom úseku k juhovýchodu. Pri obci Opoj sa stáča na juh, tečie až k obci Majcichov, v blízkosti ktorej ústi do Dolného Dudváhu. (zdroj http://sk.wikipedia.org)

Miesto fotenia