Ako na s.r.o?

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o. je obľúbenou formou podnikania pre malé a stredné podniky, ktoré sa chcú podieľať na obchodných aktivitách v rámci Slovenska. 

Čo je to s.r.o.? 

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o. je právna forma podnikania, kde majitelia, nazývaní spoločníci, ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojich vložených peňazí alebo majetku. S.R.O. má vlastnú právnu subjektivitu a jej existencia je oddelená od jednotlivcov, ktorí ju vlastnia. 

Ako si založiť S.R.O ? 

Stanovte si ciele: Definujte účel vašej spoločnosti a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. 

Vypracujte zakladateľskú zmluvu: Súčasťou zakladania s.r.o. je vypracovanie zakladateľskej zmluvy, kde sú špecifikované práva a povinnosti spoločníkov, výška vložených peňazí a ďalšie dôležité aspekty. 

Registrovanie na Úrade pre verejné obstarávanie: Po vypracovaní zakladateľskej zmluvy musí byť s.r.o. zaregistrovaná na Úrade pre verejné obstarávanie. 

sro

Výhody s.r.o.: 

Obmedzená zodpovednosť: Spoločníci ručia len do výšky svojich vložených peňazí alebo majetku. 

Právna subjektivita: S.r.o. má vlastnú identitu a môže vystupovať ako samostatný právny subjekt. 

Jednoduchá správa: Oproti iným formám spoločností je správa s.r.o. pomerne jednoduchá a menej formálna. 

sro

Nevýhody s.r.o.: 

Opravný kapitál: Je potrebné vložiť minimálny opravný kapitál pri zakladaní, čo môže byť obmedzujúce pre niektorých podnikateľov. 

Formálna správa: Aj keď je správa menej formálna, stále sú potrebné určité administratívne povinnosti. 

Obmedzená možnosť získania kapitálu: S.R.O. má obmedzené možnosti získavania kapitálu v porovnaní s akciovými spoločnosťami. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným predstavuje efektívny nástroj pre podnikateľov, ktorí chcú mať obmedzenú osobnú zodpovednosť a sú ochotní splniť administratívne povinnosti spojené s jej vedením. Je dôležité starostlivo zvážiť výhody a nevýhody pred založením s.r.o., aby podnikateľ mohol rozhodnúť, či je táto forma právnej entity najvhodnejšia pre jeho konkrétny podnikateľský plán.