Vlčkovský háj

Lesy, ktoré v dávnej minulosti pokrývali katastrálne územie obce Majcichov a jej blízke okolie, sa zachovali v čiastočne pozmenenej forme len ojedinele na niektorých miestach. Patrí k nim predovšetkým Vlčkovský háj nachádzajúci sa neďaleko ľavého brehu Dudváhu, z ktorého však do chotára patrí len malá časť, a Malý háj rozprestierajúci sa juhovýchodne od obce mimo jej katastrálneho územia. V týchto porastoch je dominantnou drevinou dub letný, dub cerový, pagaštan konský, javor poľný, brest nízky, jaseň štíhly a topoľ čierny.

V krovinatom poschodí rastie najmä bršlen európsky, svíb krvavý a zob vtáčí. Na okraji Vlčkovského hája a na poľných medziach a svahoch (napríklad pri Parnej, pri majeri Deviatky) sa nachádzajú pásy trnkových krovín, agátových porastov a bazy čiernej. (Zdroj: http://sk.wikipedia.org)

Vlčkovský háj

Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj koruna stromov
Vlčkovský háj koruna stromov
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj okraj
Vlčkovský háj z dialky
Vlčkovský háj z dialky
Vlčkovský háj z dialky
Vlčkovský háj z dialky

Miesto fotenia:

 

Vlčkovský háj v sebe skrýva veľa tajomstiev, nájdete tu rôzne liečivé a zdraviu prospešné byliny z ktorých sa napríklad vyrabajú Bezlepkové múky.