Majcichov – Trnávka

Trnávka je rieka na západnom Slovensku, pravostranný prítok Dolného Dudváhu s dĺžkou 42 km. Pramení v Malých Karpatoch, v podcelku Brezovské Karpaty, pod Vápenkovou skalou (469,4 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 430 m n. m.

Majcichov Galeria

Majcichov a potok Dudváh, Jeseň 2013

Najprv tečie východným smerom v priestore južne od obce Rozbehy, následne sa stáča na juh a preteká chatovou osadou Sokolské chaty. Pri osade Nespalovci priberá pravostranný prítok a ďalej pokračuje juhovýchodným smerom. Opúšťa Malé Karpaty a vteká do Podunajskej pahorkatiny, podcelku Trnavská pahorkatina. Z ľavej strany priberá Rakovú, tečie okolo obcí Trstín a Bíňovce a vteká do vodnej nádrže Boleráz. Do priehrady ústia sprava Luhový potok (187,5 m n. m.) a Smolenický potok.

Pod hrádzou pokračuje cez obec Boleráz, sprava priberá Rakytu, pokračuje okrajom Klčovian a výraznejšie rozširuje svoje koryto. Tok sa ďalej horizontálne vlní, tečie pomedzi obce Bohdanovce nad Trnavou (ľavý breh) a Šelpice (pravý breh) a vstupuje na územie mesta Trnava. Mesto preteká viac-menej severojužným smerom, len na juhozápadnom okraji Starého Mesta vytvára ostrú dvojitú zákrutu. Okrajom mestskej časti Modranka preteká juhovýchodným smerom, avšak za ňou sa opäť stáča viac na juh (134,7 m n. m.). Priberá svoj najvýznamnejší prítok, pravostrannú Parnú (134,8 m n. m.) a ďalej opätovne tečie na krátkom úseku k juhovýchodu. Pri obci Opoj sa stáča na juh, tečie až k obci Majcichov, v blízkosti ktorej ústi do Dolného Dudváhu. (zdroj http://sk.wikipedia.org)

Miesto fotenia