Vlčkovský háj

Lesy, ktoré v dávnej minulosti pokrývali katastrálne územie obce Majcichov a jej blízke okolie, sa zachovali v čiastočne pozmenenej forme len ojedinele na niektorých miestach. Patrí k nim predovšetkým Vlčkovský háj nachádzajúci sa neďaleko ľavého brehu Dudváhu, z ktorého však do chotára patrí len malá časť, a Malý háj rozprestierajúci sa juhovýchodne od obce mimo jej katastrálneho územia. V týchto porastoch je dominantnou drevinou dub letný, dub cerový, pagaštan konský, javor poľný, brest nízky, jaseň štíhly a topoľ čierny.

V krovinatom poschodí rastie najmä bršlen európsky, svíb krvavý a zob vtáčí. Na okraji Vlčkovského hája a na poľných medziach a svahoch (napríklad pri Parnej, pri majeri Deviatky) sa nachádzajú pásy trnkových krovín, agátových porastov a bazy čiernej. (Zdroj: http://sk.wikipedia.org)

Vlčkovský háj

Miesto fotenia:

Partner projektu

Vlčkovský háj v sebe skrýva veľa tajomstiev, nájdete tu rôzne liečivé a zdraviu prospešné byliny z ktorých sa napríklad vyrabajú Bezlepkové múky. V prípade problému s nadmernou vlhkosťou odporúčame využiť produkty spoločnosti www.odvlhcovace-vysusace.sk.